Лабораторна робота №3

“Прогнозування банкрутства банку”

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо побудови інформаційної системи раннього попередження та реагування, з метою виявлення стратегічних проблем комерційного банку.

Завдання роботи: На основі вихідних даних:

1. Визначити значення всіх коефіцієнтів на початок та на кінець періодів.

2. Побудувати графіки зміни величини коефіцієнтів, позначити рекомендовані межі;

3. До кожного графіка зміни коефіцієнта навести обґрунтовані висновки.

Зміст лабораторної роботи:

1. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Юджина Кочака.

2. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Ердогана.

3. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Черепа-Комісаренко.

Хід лабораторної роботи:

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №3 студент шукає в мережі Інтернет на сайтах smida.gov.ua або stockmarket.gov.ua.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи необхідно створити власний файл на диску D: \Sanaciya\EFI\Прізвище\Lab4.xls.

Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Юджина Кочака:

Багатофакторна дискримінантна модель має наступний вигляд:

Z = 1.8601 V1 -2.008 V6 + 4.7043 V9 - 1.263 V11 + 1.4248 V46 + (4.1)

+ 2.3574 V56 - 1.656 V58 +4.4307 V62, де

V1 - чистий прибуток / зобов’язання банку

V6 - операційні витрати / активи

V9 - доходи по кредитам / активи

V11 - заробітні плати / активи

V46 - цінні папери / робочі активи

V56 - інші доходи (небанківська діяльність) / активи

V58 - прострочені кредити / активи

V62 - резервні фонди / неповернені кредити

Значення Z < 0 вказує на можливість банкрутства банків у найближчому майбутньому. Точність показника: 95,7%. Для розрахунку інтегрального Z-показника у електронному звіті складається та заповнюється відповідна таблиця:

Таблиця 1

Модель
Показник Значення Показник Значення Відношення
V1 чистий прибуток зобов’язання банку
V6 операційні витрати активи
V9 доходи по кредитам активи
V11 заробітні плати активи
V46 цінні папери робочі активи
V56 інші доходи (небанківська діяльність) активи
V58 прострочені кредити робочі активи
V62 резервні фонди неповернені кредити
Z =

На основі вихідних даних необхідно проаналізувати ймовірність банкрутства підприємства за допомогою моделі станом на початок та кінець звітного періоду, створивши таблиці 1 та 1.1 в електронному вигляді та проаналізувати зміну ймовірності банкрутства, зазначивши можливі фактори підвищення/зниження ймовірності банкрутства банку.Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Ердогана:

Багатофакторна дискримінантна модель має наступний вигляд:

ХВ = -13.2074 + 0.6261С2 - 2.1699С12 +9.4295С14 + 5.5284С16 +2.3612С17 -1.7048С19 (4.2)

де, XB - показник ймовірності банкрутства;

С2 - (власний капітал + загальний дохід) / (депозити + недепозитні фонди);

С12 - чистий прибуток (збиток) / активи;

С14 - чистий прибуток (збиток) / власний капітал;

С16 - процентні доходи / процентні витрати;

С17 - непроцентні доходи / непроцентні витрати;

С19 - резерви на втрати за кредитами / всього виданих кредитів

Модель розраховує ймовірність банкрутства банку на 95%. Граничне значення ХВ - показника дорівнює 0,5. Тобто, якщо показник банку буде вище 0,5 - банкрутство банку не загрожує, якщо ж нижче 0,5 - банк знаходиться на межі банкрутства.

Для розрахунку інтегрального Z-показника у електронному звіті складається та заповнюється відповідна таблиця:

Таблиця 2

Модель
Показник Значення Показник Значення Відношення
С2 власний капітал + загальний дохід депозити + недепозитні фонди
С12 чистий прибуток активи
С14 чистий прибуток власний капітал
С16 процентні доходи процентні витрати
С17 непроцентні доходи непроцентні витрати
С19 резерви на втрати за кредитами всього виданих кредитів
ХВ =

На основі вихідних даних необхідно проаналізувати ймовірність банкрутства підприємства за допомогою моделі станом на початок та кінець звітного періоду, створивши таблиці 2 та 2.1 в електронному вигляді та проаналізувати зміну ймовірності банкрутства, зазначивши можливі фактори підвищення/зниження ймовірності банкрутства підприємства.Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Черепа-Комісаренко:

Згідно даної математичної моделі ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі інтегрального показника рівня загрози банкрутства:

К = 0.413 Х1 - 1.216 Х8 + 0.648 Х14 + 5.18 Х19 -1.631 Х24 - 0.339 (4.3)

Х2 - чистий прибуток / активи;

Х4 - комісійний дохід / активи;

Х8 - операційний дохід / операційні витрати;

Х14 - кредити / зобов’язання;

Х19 - прибуток / власний капітал;

Х22 - кошти в інших банках розміщені / кошти інших банків отримані;

Х24 - депозити / зобов’язання.

Для розрахунку інтегрального Z-показника у електронному звіті складається та заповнюється відповідна таблиця:

Інтерпретація К-показника:

- якщо, К > 0,5 - банк можна вважати фінансово стабільним;

- якщо, К від 0,5 до 0 - банк можна вважати установою з першими проявами проблемності;

- якщо, К від 0 до -1 - банк можна вважати установою з першими ознаками банкрутства;

- якщо, К < -1 - банк можна вважати банкрутом або дуже близьким до банкрутства.

Модель описує 98% вибірки і за F - критерієм є статистично значимою.

Модель є точною на 95 %. Розрахувавши К-показник для кожного із досліджуваних нами банків, його значення майже в усіх випадках співпало з нашим ранжуванням за групами.

На основі вихідних даних необхідно проаналізувати ймовірність банкрутства підприємства за допомогою універсальної дискримінантної функції станом на початок та кінець звітного періоду, створивши таблиці 3 та 3.1 в електронному вигляді та проаналізувати зміну ймовірності банкрутства, зазначивши можливі фактори підвищення/зниження ймовірності банкрутства банку.

Таблиця 3

Модель Черепа-Комісаренко
Показник Значення Показник Значення Відношення
Х2
Х4
Х8
Х14
Х19
Х22
Х24
K =6091792750091106.html
6091853891467608.html
    PR.RU™